Content’ment is goed in het onderhouden van teams.

We investeren in het team door ons te richten op het versterken van de mensen die er deel van uitmaken.

Inhoud en amusement gaan daarbij hand in hand. Een persoonlijke en creatieve aanpak staat daar mee voor in.

Engagement en amusement zijn twee basisingrediënten van ons aanbod.

U kiest zelf de verhouding van die twee.

Klik op verschillende plaatsen op onderstaande balk om daar vijf voorbeelden van te vinden.

<<< Amusement

Introductiefilmpjes Content'Ment

(Surf je met Google Chrome? Rechts klikken en afspelen)

Intro met ludieke inleiding.

Intro zonder ludieke inleiding.

Aanbod

onderbouwd

voldoening

voor/na traject

goesting

op maat

EVIDENT CONTENT

Workshop van een kwart, halve of hele dag, kant en klaar maar gekruid op aanvraag.

"Een milde blik ziet scherper"

Themawoorden

Leren

enthousiasmerend

actief

concreet

INHERENT CONTENT

Vormgeving en/of begeleiding van:

Teamdag / avond

Meerdaagse teammomenten

"Iedereen ziet (er) beter (uit) als een team boven zichzelf uitstijgt"

Themawoorden

Verbinden

versterken

aanboren van potentieel

bevragen verwachtingen

gedeelde ervaring

betrokkenheid

get out of that comfortzone!


Ik denk graag met u mee na over het uitwerken van een teammoment.

Neem gerust contact op. Gegevens vindt u op de contactpagina.

URGENT CONTENT

Procesbegeleiding bij conflicten op de werkvloer of ander zand in het radarwerk.

"Een hoofd is rond opdat gedachten kunnen keren"

Themawoorden

Herstelgericht

transparant

verschil als kans

bespreekbaar maken


Zit u met een situatie die om een andere manier van kijken vraagt, dan kan u gerust contact opnemen. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

Workshops

WEERSTAND

Er zijn op het eerste zicht verschillende definities:

In de elektronica is het een slecht geleidend onderdeel van een lichaam of elektrische kring dat de spanning vermindert of de stroomsterkte begrenst. In de biologie is het het vermogen van het lichaam zich te verzetten tegen infectie of spanning , in de psychologie een persoonlijkheidskenmerk gekarakteriseerd door een afkeer voor bijvoorbeeld bevelen, groepsdruk, enz. en in de psychoanalyse een onbewust verzet tegen het bewustmaken van verdrongen strevingen.

Weerstand wordt dus algemeen gezien als belemmering, storing.

Maar vooral: weerstand duidt op grenzen en is een manier om de interactie tussen individu en omgeving te organiseren, om te beschermen tegen te bedreigende invloeden van buitenaf, of te beschermen tegen het tonen van kwetsbaarheid van binnenuit.

Het is goed om weerstand te uiten, het is een kracht en verdient aandacht.

Dat is de essentie van een workshop “Weerstand” die daar wat inzichten in wilt verschaffen.

FEEDBACK

Letterlijk betekent het ‘terugkoppelen’. Je geeft een boodschap aan iemand die aangeeft hoe haar / zijn gedrag wordt waargenomen.

Maar net zoals in de muziek kan feedback (het piepen van de boxen) soms heel vervelend klinken.

Toch kan mits een juiste aanpak feedback veel beter aankomen, zonder aan inhoud te moeten inboeten. Daarover gaat deze workshop.

Als je feedback op een goede manier geeft dan zorg je voor duidelijkheid in de samenwerking en schep je een sfeer waarin er open met elkaar gesproken kan worden.

VERANDERING

Veranderen is wellicht het moeilijkste wat er is, voor een mens op zich, maar evengoed voor een groep.

In deze workshop komt u o.a. te weten wat klassieke valkuilen zijn, wat uw voorkeurspositie is binnen een verandering en wat u daarover kan leren van een hoop pinguïns.

Voor veranderingsprocessen in een organisatie is inzicht in deze materie bruikbaar en herkenbaar.

GROEPSDYNAMICA

Elke groep mensen die samen iets onderneemt maakt een proces door. Dit proces begint met de eerste ontmoeting, verloopt in verschillende fasen en eindigt met het afscheid.

Naar dit proces kan je vanuit verschillende hoeken kijken.

In deze workshop houden we ons bezig met op een actieve manier een zicht te krijgen op de verschillende fasen die een groep doorloopt. Dat zicht zorgt ervoor dat je fases herkent en er op kan inspelen.

VERGADERCULTUUR

Als een vergadering eerder saai is dan interessant en u eerder afdwaalt in gedachten, dan die gedachten erbij te houden, dan is deze workshop misschien wel de vonk die jullie nodig hebben.

Via een korte maar intensieve kennismaking met ijsbrekers, opwarmers en frisse vergadertechnieken doet u een hoop inspiratie op.

DYNAMUZIEK

Muziek kan dingen in gang zetten. Een workshop die buiten de lijntjes durft te kleuren.

En meer vertellen we daar niet over.

Maar we beloven wel dat het goed wordt.

...

Als u zelf een thema hebt waarover u graag een workshop zou doen, is dit uiteraard altijd bespreekbaar.

Neem gerust contact op. Gegevens vindt u op de contactpagina

Een missie

Content'ment is een organisatie die inzet op het onderhouden van teams om zo de voldoening van mensen in hun job (en hopelijk daardoor erbuiten ook) te vergroten.

Binnen ons aanbod gaan inhoud en amusement door dezelfde deur.

Wij zien teams als een systeem. We hebben aandacht voor de persoonlijke achtergrond van mensen en de complexe context van een veeleisende samenleving.

We geloven dat het versterken van mensen zowel het individu als het team als de samenleving ten goede komt.

Veerkracht, evenwicht en verbondenheid zijn voor ons belangrijke waarden.

We zijn er van overtuigd dat inhoud en engagement hun plaats hebben binnen "teambuilding".

We zijn er evenzeer van overtuigd dat bijleren en amusement hand in hand kunnen gaan.

Wij willen een gewaardeerde partner worden voor al wie de ambitie heeft om de voldoening van mensen wind in de rug te geven.

Een visie

We zien mensen als deel van een geheel.

Al staat het geheel (de groep, het team,...) meestal op een solide basis, soms is er nood aan een vonk, of vuur, of gewoon maar even vooruit- of terugkijken.

De tijd verandert de dingen.

Wij zetten in op wat werkt.

Veerkracht begrijpen we als de kunst om elegant om te gaan met veranderingen.

Evenwicht is het zoeken naar de manier waarop ieder zijn plaats vindt in het systeem.

Content'ment onderhoudt het systeem met een aanbod waarbij amusement en engagement hand in hand gaan.

We zorgen voor kussens tussen de delen van een systeem, zo zit het comfortabeler en kan een schok(je) beter opgevangen worden.

Op die manier willen we betrokkenheid, verantwoordelijkheid, zorg voor elkaar en zin voor initiatief ruimte geven om te groeien.

Waarden die binnen elke organisatie belangrijk zouden moeten zijn en die een samenleving nodig heeft.

Jan Masereel is de drijvende kracht achter Content’ment.

Over Content'Ment

Ik studeerde psychologie in Gent. Ik deed mijn aggregaat erbij en werk sinds zeven jaar binnen het onderwijsveld.

Content’ment is een logisch vervolg van mijn studie- en werktraject. In combinatie met twintig jaar engagement bij de scouts en een stevige staat van dienst binnen het begeleiden van cursussen en opleidingen in het Jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap zorgt dit voor een goede achtergrond.

Het geven van die cursussen met een klemtoon op groepsdynamica en het volgen van een heel aantal bijscholingen rond o.a. weerstand, herstelgericht groepsoverleg, inspiratie, weerbaarheid etc. hielden het vuur van werken met groepen aan.

Veel goesting om iets te doen rond de voldoening van mensen gaven het idee van Content’ment zuurstof.

En nu is het tijd voor de sprong.

Ik word zeer content van...

De weg vinden als ge geen kaart bij hebt, ne grote met stoofvleessaus en mayonaise, thuis aankomen met de fiets als het liedje juist gedaan is, een stad op zondag, “De ontdekking van de hemel” , ’t Schoon Vooruitzicht, gapende baby’s, Johan Petit op volle toeren, de winning goal in de laatste minuut, de Venue 219 op maandag, oude foto’s van de scouts, Eddy Wally en de tabel van middelzjef, “Koning van Katoren”, poeiersneeuw, concerten bij valavond, de eerste zon op m’n kop, naar mijn vrouw kijken (vaak toch, nee meestal, enfin bijna altijd!), het Pantheon, de mop van den indiaan, onverwachte ontmoetingen, spontane barbecue’s, vrienden in de buurt, verse lakens, lamsbout bij de Karim, een vondst op de rommelmarkt, Pearl Jam, twintig euro vinden in een broek, een treinconducteur die op u wacht als ge komt aangelopen, iets terugvinden wat je niet kwijt was, minder dan vijf minuten moeten wachten bij het liften, orka’s, eten bij ”In de Wulf”, Ben Harper, Ringland, koken voor veel volk

Ik kan me druk maken over...

deuren die op slot zijn, apathie, een mislukte opname op de digicorder, traag internet, betalen voor een wc, het begin van een rolleke plakband niet vinden, voetbalcommentaar van Tom Soetaers, dj’s die maar een halve minuut van een nummer spelen, achterklap, tourist traps, mensen die geen teken doen van merci in het verkeer, het feit dat ik mij er druk in maak

Anderen over Jan

Contact

Bij concrete interesse kom ik graag één en ander uitleggen en een eventuele samenwerking bespreken.

Telefonisch kunnen er natuurlijk ook zaken afgetoetst worden.


Jan Masereel


Vooruitzichtstraat 18

2140 Borgerhout


info@content-ment.be

0485.300.006


We horen graag van u